top of page
Info om föreningen

Föreningens årsmöte 2024

Årsmöte i föreningen Interkultur i Lund hölls den 19 februari kl 14.30 i Eoshallen.

Årsmöteshandlingar

Protokoll från årsmötet

Kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse

Bokslut för verksamhetsår 2023 (Resultat- & Balansräkning)

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2024

Valberedningens förslag till förtroendevalda

bottom of page