top of page
20180901_Cafe-05_edited.jpg

Kulturbro-sektionen

Kulturbrosektionen består av så kallade "Brobyggare“ som vill hjälpa till att bygga broar mellan nya Lundabor och det lokala samhället.


En brobyggare kan vara aktiv som volontär inom vår verksamhet, t.ex. som

  • konversationsledare svenska i ett av våra språkcaféer

  • språkmentor i mindre fasta grupper (online eller fysiskt)

  • föreläsare/talare i en av våra workshops om t.ex. arbetsmarknad, föräldraskap, samhällsfrågor, hälsa mm.

 

Våra aktuella volontäruppdrag hittar du här: https://frivilligkraft.lund.se/

 

En brobyggare kan också göra skillnad genom att vara

  • svensktalande besökare av våra sektioners kulturella och sociala evenemang

  • deltagare i regelbundna och enstaka aktiviteter som t.ex. matträff, kvinnoträff, utflykter mm.

  • mentor och kompis till medlemmarna av våra andra sektioner

 

Hör av dig om du är intresserad av att bli ”brobyggare” och / eller vill vara medlem i Kulturbro-sektionen.

Kontaktuppgifter

KULTURBRO

Email 

Följ oss

  • Interkultur i Lund: Kulturbro
Michael Persson1.jpg
Jag vill fortsätta att bidra till en bättre integration. Jag har fått många fina kontakter och vänner genom Eos. Värme, glädje, trevlig gemenskap, och tacksamhet, för vår sociala samvaro och vår svensk-språkträning.
Även fantastiskt att ta del av personers frivilliga berättelser om orsaker, bakgrunder, och väg till permanent uppehållstillstånd i Sverige. Känner medkänsla och vill hjälpa till.
  Michael Persson      
 
Kulturbro Stadshallen (Facebook Event Cover).png

En bra start är att besöka Kulturbro som hålls på onsdagar, kl 15-17, i Stadshallen i Lund.

Interkulturell Fika, språkcafé, mingel & utbyte.

Alla är välkomna!

bottom of page