top of page

Juni 2024: Vad gör föreningen Interkultur? Här är hela programmet som genomförts under våren.

Updated: Jun 10

För att se hela listan av aktiviteter som genomförts - scrolla längst ner i artikeln.


Ordföranden har ordet.

Interkulturs vårtermin 2024 har precis avslutats, och som ordförande är jag mäkta imponerad av den volym av aktiviteter och initiativ som har byggts upp inom föreningen. Tema för det här månadsbrevet är därför "Vad gör föreningen Interkultur?". Jag vill besvara frågan genom att försöka ge er hela bilden av vad föreningen har genomfört hittills i år.

En kort bakgrund

Föreningen Interkultur i Lund bildades den 9 februari 2023, på initiativ av IK Eos sociala hållbarhetsprogram Eos Cares. Syfte med föreningen är att samla och egenorganisera nya Lundabor, för att stötta dem i sin samhällsetablering. Interkultur är en flersektionsförening, med för närvarande sex sektioner som vardera samlar ett segment av målgruppen nya Lundabor:


 • Ukrainian Unity, ukrainsktalande

 • Al-Jasmin, arabisktalande

 • Anatolia, turkisktalande

 • Raha, persisk- & daritalande

 • Social Hub, engelsktalande

 • Português.Lund, portugisisktalande


Dessutom finns en sjunde sektion, Kulturbro, som samlar etablerade Lundabor som på olika sätt vill träffa och stötta medlemmarna i de andra sektionerna.


Revision

Som ordförande är min huvudsakliga uppgift att tillsammans med styrelsen skapa förutsättningar för våra sektioner att bedriva verksamheter som gör skillnad för nya Lundabor. Varje månad gör jag en "revision" av föreningens sektioner, som utgår från ett verktyg för sektions- och föreningsutveckling som har tagits fram inom föreningen. Statistik och aktiviteter som tas upp i den här sammanställningen är de som presenterades för mig vid den senaste revisionen.


Interkulturs verksamhet i siffror

Från och med januari 2024 har föreningen Interkultur och dess sektioner tagit över ansvaret för allt integrationsarbete som tidigare bedrivits inom Eos Cares. Det har även tillkommit en stor mängd initiativ och aktiviteter. Totalt inom föreningen har under våren genomförts ett program som kan sammanfattas enl följande.


 • Varje vecka har rullat i genomsnitt 45 regelbundna aktiviteter, som på olika sätt förbättrar tillvaron för nya Lundabor.

 • Dessa aktiviteter har involverat 640 unika individer per vecka - varav 140 volontärer.

 • Utöver regelbundna aktiviteter har föreningen totalt genomfört 62 särskilda arrangemang, som tillsammans samlat 1670 unika deltagare.


Tillsammans innebär detta en verksamhet som är i storleksordningen dubbelt så stor som Eos Cares verksamhet under våren 2023.


Vilka är dessa aktiviteter och arrangemang?

Detta är svårare att besvara kortfattat i ett nyhetsbrev. Men för att ge er en uppfattning ska först sägas att verksamheten till allra största delen bedrivs självständigt av föreningens sektioner. Varje sektion skapar aktiviteter som svarar mot vad som efterfrågas av sektionens medlemmar. De allra flesta faller inom följande områden:


 • Sociala och kulturella arrangemang. T ex julgransplundring (alla sektioner tillsammans), Iftar-fest i Eoshallen (Anatolia), Nowuz-fest (Raha), Karneval i Stadshallen (Social Hub) och Junifest (Português.Lund).

 • Språkutveckling och möten mellan kulturer. T ex Kulturbro i Stadshallen och på Stadsbiblioteket (Kulturbro), Svenska för seniorer (Ukrainian Unity), Språkcaféer i Eoshallen och på Idéon (Social Hub) och språkaccelerator-grupper (Anatolia, Raha, Al-Jasmin).

 • Sociala aktiviteter för utövande av intressen. T ex Yoga (Social Hub, Ukrainian Unity), Hantverksworkshops (Ukrainian Unity) och Fotbollsgrupper (Al-Jasmin, Raha, Anatolia).

 • Aktiviteter för barn. T ex helgakademi på Fäladsskolan (Al-Jasmin, Raha, Anatolia), Familjeläger i Åkersberg (Ukrainian Unity), Programmeringskurs (Al-Jasmin).

 • Arbetsmarknad och samhällsinformation. T ex Arbetsmarknadsutbildning (Raha), Get in touch & grow your network (Social Hub), Historia- & geografiföreläsningar (Raha) och samhällsrådgivning (Al-Jasmin & Raha i samverkan med IM RådRum).

 • Utflykter och besök av platser. T ex besök av Kulturen (Ukrainian Unity, Anatolia, Raha, Al-Jasmin), Local Discoveries (Social Hub), utflykt till Vitemölla (Ukrainian Unity).


Scrolla ner för att läsa hela listan av aktiviteter och arrangemang som genomförts under våren.


Jag vill dessutom tillägga att det är särskilt glädjande att Interkultur-sektionernas verksamheter till stor del har genomförts i samverkan med andra lokala föreningar och organisationer, som med detta fått möjlighet att lära känna nya Lundabor. Stort tack till Barn i Start, Rädda Barnen Lund, Lunds Domkyrkoförsamling, Vi i Veberöd, Värpinge Golfklubb, IM Lund, Röda Korsets Ungdomsförbund, Kulturen, S:t Peterskyrkan, Läkare i Världen, Abada Capoeira, Gerdahallen, Fontänhuset/Fixa Till, Träffpunkt Linero, Socialdemokraterna Lund, Liberalerna Lund, Medborgarskolan, Vuxenskolan, Folkuniversitetet och många fler.


Jag hoppas att ni med detta har kunnat bilda er en uppfattning av vilken funktion som föreningen Interkultur fyller för nya Lundabor och deras samhällsetablering. Nu väntar en actionspäckad sommar, och till hösten planerar vi för nästa steg i föreningens utveckling.


Lund, den 10 juni 2024

Axel Wallin

Ordförande Interkultur i Lund
Verksamhet inom föreningen Interkultur, våren 2024

Om inget annat anges har aktiviteterna varit igång hela vårterminen.


Hela föreningen - alla sektioner i samverkan

Särskilda arrangemang:

 • Julgransplundring (Julgiven) den 13 januari, 350 deltagare

 • Påskevent med Visit Lund på Botulfsplatsen den 28 mars

 • Eurovision-event med Visit Lund på Botulfsplatsen den 11 maj

 • Paneldebatt och rundabordssamtal om EU-valet, den 7 maj (på engelska) och 14 maj (på svenska) i Stadshallen

 • Medverkan på områdesfester med LKF i Södra Sandby och Klostergården, den 28 och 29 majSektion Kulturbro ("Brobyggare" - etablerade Lundabor)

Regelbundna aktiviteter - varje vecka:

 • Kulturbro, Interkulturell mötesplats i Stadshallen

 • Lyssna På Mig, Presentationsträning i samverkan med Medborgarskolan

 • Språkaccelerator, konversationsträning i smågrupper


Övriga återkommande aktiviteter:

 • Kulturbro Special, Personliga berättelser om migration och integration. Varje månad i Atriumgården, Stadsbiblioteket.
Sektion Ukrainian Unity (ukrainsktalande)

Regelbundna aktiviteter - varje vecka:

 • Hantverksworkshops på Domkyrkoforum

 • Meditationsträning i grupp, 2 ggr/vecka

 • Yogaträning med Yoga för alla

 • Konstworkshops med Pingstkyrkan, startade i april

 • Svenskaundervisning med Rädda Barnen, 2 ggr/vecka

 • Engelskaundervisning i samverkan med Folkuniversitetet, var igång t o m mars

 • Samhällsrådgivning och öppen mottagning med Rädda Barnen

 • Samhällsrådgivning i samverkan med Kom Vidare, Lunds kommun

 • Konstworkshops för barn med Rädda Barnen

 • Helgakademi för barn med fokus på språkträning, startade i april

 • Läxhjälp för barn i samverkan med Röda Korsets ungdomsförbund, startade i april

 • Skridskoåkning för barn, var igång februari-mars

Övriga återkommande aktiviteter:

 • Möten med Läkare i världen på Domkyrkoforum, 1 februari och 25 mars

 • Insamling och packning av humanitärt stöd till Ukraina, 10-tal tillfällen

 • Women's club i samverkan med Oddfellow, 1 gång/månad

 • Spelkvällar för ungdomar (Cash Flow)


Särskilda arrangemang:

 • 11 januari, Konsert för seniorer på Träffpunkt Papegojelyckan

 • 19-21 februari, familjeläger i Åkersberg med Domkyrkoförsamlingen

 • Sportlovsaktiviteter med Rädda Barnen, besök av ishallen, bowling, matlagning

 • 15-16 mars, 50 familjer samlades för att göra ansökningar om ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan

 • 17 mars, sagostund på Stadsbiblioteket

 • 27 mars, besök på Högevallsbadet, 60 personer

 • 3 april, bowling med Barn i Start, 50 personer

 • 2 maj, besök på Kulturen, 60 personer

 • 18 maj, golfdag med Värpinge Golfklubb

 • 22 maj, besök av den ukrainska författaren Max Kidruk på Domkyrkoforum, 100 personer


Utflykter och studiebesök:

 • 4 januari, Malmö Museum och bowling för barn, tillsammans med Barn i Start

 • 14 januari, besök på Van Gogh utställning

 • 22 februari, Extreme Zone i Malmö med Rädda Barnen

 • 30 mars, biobesök i Malmö för ukrainsk tecknad film för barn

 • 22 maj, utflykt till Vitemölla för seniorer

Sektion Al-Jasmin (arabisktalande)

Regelbundna aktiviteter - varje vecka:

 • Al-Jasmin akademin, undervisning & idrott för barn på helger i Fäladsskolan

 • Programmeringskurs för barn, startade i april

 • Engelskakurs för barn i samverkan med Vuxenskolan, startade i maj

 • Samhällsrådgivning i samverkan med IM RådRum

 • Kvinnoträff och föräldrautbildning i samverkan med Barn i Start

 • Kvinnogympa på Gerdahallen i samverkan med Barn i Start

 • Engelskakurs online för kvinnor, startade i april

 • Språkaccelerator online för asylsökande

 • Rekrytering av deltagare till textilworkshop på Fixa Till

 • Fotbollsgrupp för ungdomar

 • Språkstöd på Lunds kommuns arbetsmarknadsprogram Insam, start april


Särskilda arrangemang:

 • 3 mars, Matträff i Veberöd i samverkan med Anatolia-sektionen och Vi i Veberöd

 • Iftar i samverkan med Islamiskt Kulturcenter, 2 tillfällen

 • 1 april, Iftar i Veberöd i samverkan med Anatolia-sektionen och Veberöds scoutkår

 • 11 april, Eid Al Fitr-firande

 • 28 april, föräldramatch i fotboll mellan Al Jasmin-akademins barn och föräldrar

 • 25 maj, kvinnofest

 • 30 maj, besök på Kulturen

 • 31 maj, tjejfest i Råbylund
Sektion Anatolia (turkisktalande)

Regelbundna aktiviteter - varje vecka:

 • Anatolia-akademin, undervisning för barn på helger i Fäladsskolan, ämnen bl a engelska, matematik, schack, teater & idrott

 • Kvinnoträff

 • Tjejträff

 • Ungdomsträff

 • Fotbollsgrupp för ungdomar, startade i april

 • Padelgrupp

 • Språkaccelerator online för asylsökande

 • Studiecirkel "Lära oss svenska tillsammans" online för asylsökande


Övriga återkommande aktiviteter:

 • Matträffar på S:t Peterskyrkan, 1 gång/månad

 • Matträffar i Veberöd i samverkan med Vi i Veberöd, 1 gång/månad


Särskilda arrangemang:

 • 3 mars, Uppmärksammande av kvinnodagen på Bio Panora i Malmö, samverkan med Hej Initiativet, Malmö Akademiska Förening och ABF

 • 9 mars, Välkommen Ramadan-firande

 • 15 mars, Iftar i samverkan med Socialdemokraterna Lund

 • 17 mars, Iftar i Genarp

 • 30 mars, storskalig Iftar-fest i Eoshallen, 420 deltagare

 • 1 april, Iftar i Veberöd i samverkan med Al-Jasmin sektionen och Veberöds scoutkår

 • 10 april, Eid Al Fitr-firande

 • 16 maj, besök på KulturenSektion Raha (persisk- & daritalande)

Regelbundna aktiviteter - varje vecka:

 • Raha-akademin, undervisning & idrott för barn på helger i Fäladsskolan

 • Språkcafé och samhällsrådgivning på Linero

 • Föreläsning om Sveriges historia och geografi på Linero

 • Ungdomsträff

 • Fotbollsgrupp för ungdomar

 • Kvinnogympa i Gerdahallen i samverkan med Barn i Start

 • Samling för seniorer på Träffpunkt Linero

 • Språkaccelerator online för asylsökande

 • Språkstöd på Lunds kommuns arbetsmarknadsprogram Insam, start april


Övriga återkommande aktiviteter:

 • Arbetsmarknadsutbildning för föräldrar som har barn i Raha-akademin, varannan vecka

 • Internationellt språkcafé i samverkan med Socialdemokraterna Lund, varannan vecka


Särskilda arrangemang:

 • 28 februari, Temakväll om Hazarernas situation i samverkan med Socialdemokraterna Lund

 • 8 mars, Uppmärksammande av internationella kvinnodagen

 • 21 mars, Newroz-firande

 • 3 april, Iftar i samverkan med Socialdemokraterna Lund
Sektion Social Hub (engelsktalande)

Regelbundna aktiviteter - varje vecka:

 • Get in touch and grow your network, arbetsmarknadsseminarium

 • Språkcafé (svenska, engelska m fl) i Eoshallen

 • Språkcafé (svenska, engelska m fl) på Idéon

 • Local Discoveries, utflykter till naturområden

 • Yoga i samverkan med Medborgarskolan

 • Fit & Healthy Lab, gruppträning (Capoeira, Salsa, High Intensity Interval Training)

 • Studiecirkel "Intuitive painting", start maj


Övriga återkommande aktiviteter:

 • "Become a Lundabo - by sharing your opinions", discussions about swedish politics in english


Särskilda arrangemang:

 • 10 februari, Carnival i Stadshallen

 • 28 mars, Buntastic/Easter celebration i Stadshallen

 • 9 maj, Eurovision potluck i Stadshallen

 • 2 juni, Junifest (with Português.Lund) i Eoshallen

Sektion Português.Lund (portugisisktalande)

Sektionen skapades i april 2024


Särskilda arrangemang:

 • 6 april, Påskfirande på Hemgården

 • 16 maj, Online-seminarium med psykolog om barns känslor

 • 18 maj, Mors dag-firande på Hemgården med insamling till offer för naturkatastrof i Brasilien

 • 23 maj, Online-seminarium om moderskap

 • 29 maj, Forró-workshop (brasiliansk pardans) i samarbete med Forró Malmö

 • 2 juni, Junifest i EoshallenInterkultur i Lund

Fakta om föreningen

Per den 2024-05-31

Antal medlemmar : 748 st

Antal anställda: 10 st (genom utlåning från Eos Cares)

Antal arbetspraktikanter: 9 st (genom utlåning från Eos Cares)

Antal sektioner: 7 st88 views0 comments

Bình luận


bottom of page